Lietuvių-lenkų ir lenkų-lietuvių kalbų žodynas Internete? Kam jis reikalingas - galėtų paklausti daug kas. Yra nemažai žmonių, kurie ilgai ieško panašaus žodyno knygynuose ar internete. Tačiau net ir tradicinių knygų rinkoje nėra per daug gerų leidinių. O juk mes, lietuviai ir lenkai, esame kaimynai!

Šitas žodynas buvo kuriamas 10 metų ir jau turi virš 38 000 žodžių. Pirmiausia - bendrosios leksikos. Jame taip pat rasite ir kai kurias sąvokas iš tokių sričių kaip medicina, sportas, automobilių mechanika, ekonomika, kalbotyra, abiejų šalių ir tautų istorija, o taip pat populiariausius keiksmažodžius. Be to, yra ir kontinentų, valstybių, upių, sostinių bei kitų Lietuvos, Lenkijos ir pasaulio miestų pavadinimai - tais atvejais, jei minėti pavadinimai ženkliai skiriasi abiejose kalbose. Žmones apibūdinančiuose daiktavardžiuose (pvz. profesijose), dažniausiai nurodyta tik vyriškoji forma.

Prie kiekvieno žodžio nurodomas trumpas gramatinis paaiškinimas, kartais ir jo vartosenos kontekstas (skaičiais apibrėžiamas linksnis). Lietuviški žodžiai visuomet rodomi su kirčio ženklu, lenkiški tik tais atvejais, jei jų kirčiavimas nukrypsta nuo bendros taisyklės. Žemiau esančioje lentelėje yra pristatyti žodyne naudojami sutrumpinimai kartu su paaiškinimais:

adj būdvardis
adv prieveiksmis (ar kita aplinkybė)
conj jungtukas
f moteriškoji giminė (daiktavardis)
fpl moteriškoji g., daugisk. (daiktavardis)
int šauktukas
m vyriškoji giminė (daiktavardis)
mpl vyriškoji g., daugisk. (daiktavardis)
n niekatroji giminė (daiktavardis)
npl niekatroji g., daugisk. (daiktavardis)
num skaitvardis
pa aktyvus dalyvis
part dalelytė
pl daugiskaita (daiktavardis)
pp pasyvus dalyvis
prep prielinksnis
pron įvardis
v veiksmažodis
vi negalinkinis v.
vr sangrąžinis v.

Sutinku, jog šitas žodynas gali turėti klaidų, taip pat jame nėra visų reikiamų žodžių, tad bučiau labai dėkingas už pastabas, taisymus bei pasiūlymus. Iš anksto dėkoju ir tiems, kurie man išreikš savo nuomonę apie šį tinklapį (nesvarbu, ar pozityvią, ar negatyvią). Susisiekti su manimi galite elektroniniu paštu: lietpol@onet.eu.

Prie žodyno pletros galite prisidėti savo žiniomis, entuziazmu ir skirtu laiku. Būkime atviri: piniginė parama taipogi praverstų. Gal pastebėjote, kad dingo reklamos? Jos stabdė svetainės krovimąsi, todėl jų atsisakėme. Tačiau už svetainę reikia mokėti. Daugumą išlaidų sumoku iš savo kišenės - todėl kviečiu ir Jus prisidėti pagal išgales.

Rengiant žodyną buvo panaudota ši literatūra:

 • Aiškinamasis lietuvių kalbos žodynas, UAB "Gimtinė", Vilnius 2001
 • Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977
 • Bense, G.: Skizze einer Grammatik der litauischen Sprache, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle 1996
 • Bürger, M.; Schnitker, M.: Der Data Becker-Führer: HTML 4, Data Becker, Düsseldorf 2000
 • Butkus, A.: Lietuvių-latvių kalbų vadovas, Lietuviešu-latviešu ceļvedis, A. Butkaus leidykla "Aesti", Kaunas 2002
 • Čekmonienė, I.; Čekmonas, V.: Lietuvių kalba visiems - Litovskij jazyk dlia vsech, UAB "Nacionalinių tyrimų centras", Vilnius 1999
 • DLKŽ: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 2000
 • Eckert, R.; Bukevičiūtė, E.-J.; Hinze, F.: Die baltischen Sprachen - eine Einführung, Langenscheidt - Verlag Enzyklopädie, Leipzig u.a. 1994
 • Gasperavičiūtė, I.: Tėvynės keliais - Lietuvių kalbos vadovėlis, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996
 • Jodłowski, S.; Taszycki, W.: Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, Wydawnictwo "Zakład Narodowy Ossolińskich", Wrocław 1984
 • Kalėda, A.; Kalėdienė, B.; Niedźwiecka, M.: Lietuvių-lenkų kalbų žodynas, Słownik litewsko-polski, Leidykla "Mokslas", Vilnius 1991
 • Kondratas, B.: Lietuvių kalbos taisyklių sąvadas, UAB "Gimtinė", Vilnius 2001
 • Križinauskas, J.A.: Vokiečių-lietuvių, Lietuvių-vokiečių kalbų žodynas, Deutsch-litauisches, Litauisch-deutsches Wörterbuch, Leidykla TEV, Vilnius 1997
 • Mačienė, V.: Vokiečių-lietuvių kalbų matematinis žodynas, Deutsch-litauisches matematisches Wörterbuch, Leidykla "Žodynas", Vilnius 1994
 • Malakauskas, A.: Mažasis lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, Šiauliai 2004
 • Markuza-Białostocka, B.; Wójcik, A.: Mini-rozmówki litewskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999
 • Paulauskienė, A.; Tarvydaitė, D.: Žodyno normos ir dabartinė vartosena, Šviesa, Kaunas 1998.
 • Piročkinas, A.: Słownik litewsko-polski i polsko-litewski, Lietuvių-lenkų ir lenkų-lietuvių kalbų žodynas, Ex Libris, Warszawa 2001
 • Świerczyńska, D.; Świerczyński, A: Słownik przysłów w ośmiu językach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998;
  wydanie litewskie autorstwa R. Kašėtienė: Patarlių žodynas - 9 kalbom, Tyto alba, Vilnius 2000
 • Tekorienė, D.: Lithuanian - Basic Grammar and Conversation, Spindulys, Kaunas 1990
 • Vaičiulytė-Romančuk, O.: Gramatyka języka litewskiego z ćwiczeniami, Ex Libris, Warszawa 2006
 • Vaitkevičiūtė, V.: Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas, Wielki słownik polsko-litewski, Myros Martišienės vertėjų biuras, Marijampolė 2003
 • Zabulienė, L.: Trumpas anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų žodynas, Short English-Lithuanian and Lithuanian-English Dictionary, Vaiga, Kaunas 1998

Be abejo, ši svetainė nebūtų sukurta be keletos gerų žmonių vertingos pagalbos. Norėčiau padėkoti Jūratei Blažavičiūtei, Aušrai Čiginskaitei, Lech Haydukiewicz, Kazys Linka, Editai Romanovskai, Gertautui Sankauskui, Leszek Sobiecki bei a.a. Oliai Počujevai. Visiems nuoširdžiai ačiū!

Nuoširdžiai dėkoju Aurimui A. už svetainės išlaikymo išlaidų už 2011 m. apmokėjimą!