Lenkiški vardai

Pastaraisiais laikais lenkų kalboje pasirodė daug naujų vardų. Kai kurie iš jų patiems lenkams skamba keistokai - pvz. Solidariusz ("Solidarumo" veikėjas). Lenkijos įstatymai neriboja tėvų kreatyvumo, tačiau galioja trys taisyklės:

  • vardas turi nurodyti žmogaus lytį,
  • nei vardas, nei pavardė negali būti šmeižiantys ar įžeidžiantys,
  • išrinktas vardas negali būti kito vardo mažybine forma.

Tokia laisvė leidžia tėvams išrinkti vardą pagal savo kriterijus. Kas nori, gali išrinkti vakarietišką vardą (pvz. Diana), net nepaisant lenkų kalbos rašybos taisyklių (pvz. dukrą galima pavadinti Violetta, Wioletta ar Wioleta). Kitas gal pageidautų išrinkti tradicišką, lenkišką vardą - tokiais atvejais irgi turime didelį pasirinkimą populiaresnių (Wojciech, Przemysław), kaip ir jau rečiau vartojamų slavų kilmės vardų (Kazimierz). Šiame skyriuje Jūs rasite pakankamai daug Lenkijoje paplitusių vardų. Tačiau negaliu užtikrinti, kad mano minėti vardai yra "svarbiausi". Gali būti, kad nepaminėjau vieno ar kito populiaraus ar bent žinomo vardo. Apie tokius atvejus prašyčiau man pranešti, kad galėčiau papildyti šitą sąrašą.

Nuo beveik kiekvieno vardo lenkai sugeba sukurti bent kelias mažybines formas. Tokių formų reikšmė gali būti iš tikrujų "mažinanti", draugiška, bet kartais ir pakankamai grubi, šiurkšti. Interpretacija priklauso ne tik nuo išrinktos formos, bet ir nuo kalbėtojo intonacijos, konteksto ir t.t..

Imkime kaip pavyzdį štai tokį moterišką vardą: Joanna - tokią pagrindinę formą pamatysime dokumentuose, arba išgirsime oficialioje kalboje. O visi ponios Joannos pažįstami, draugai ir kolegos ją vadins Asia. Tie, kurie gali kreiptis į ją per "tu", vadins ją tiesiog Asia, o kiti (pvz. kolegos darbe) kreipsis į ją per pani Asia (oficialiomis progomis: Pani Joanna). Egzistuoja ir forma Aśka, tačiau tik nuo konteksto ir intonacijos priklauso, ar ji skambės mieliau negu Asia, ar gal šiurkščiau. Kūdikį, mylimą moterį ar geriausią draugę galima vadinti Asieńka ar Asiunia. Be to, yra dar viena forma Acha, kuri skamba labai grubiai, bet kai kuriais atvejais gali būti ir draugiška. Panašiai kaip pvz. rusų kalboje, kai kurių vardų mažybinės formos labai skiriasi nuo originalo, pvz. Aleksander = Olek, o Aleksandra = Ola.

Šitame sąraše pateiksiu tik labiausiai paplitusias ir neutralias kiekvieno vardo mažybines formas, kurias galima vartoti nebijant, kad mūsų pašnekovas kažkodėl įsižeis. Jeigu prie vieno ar kito vardo nebuvo paminėta mažybinė forma, tai visai nereiškia, kad tokios formos išvis nėra, tačiau gali būti, kad visos žinomos mažybinės formos nėra pakankamai neutralios (kad būtų galima jas vartoti bet kuriuo atveju) ar paplitusios.

Kaip matote, lentelėse stengiausi išversti kuo daugiau vardų į lietuvių kalbą arba rasti lietuvišką atitikmenį. Tačiau dažnai tai buvo neįmanoma. Kai kurių vardų lietuviai visai neturi, kiti turi daugiau negu vieną atitikmenį (pvz. Wincenty galima išversti kaip Vincentas, bet ir kaip Vincas). Būna ir tokių atvejų, kad vienas "tarptautinis vardas" turi daugiau negu vieną atitikmenį lenkų kalboje, pvz. Ona (Ann) atitinka štai kokiems lenkiškams vardams: Anna, Hanna (pastarioji forma tikriausiai bus kilusi iš pietryčių Lenkijos), o neseniai ir Anita (ispaniška Annos mažybinė forma). Panašiai ir bus su evangelisto Mato vardu: lenkai perėmė iš lotynų kalbos vardą Mateusz, o iš rytų slavų Maciej(Matviej).

Suklasifikavau Lenkijoje vartojamus vardus pagal jų kilmę, tačiau negaliu garantuoti, kad šitas padalijimas yra teisingas. Jeigu pastebėsite klaidų, prašyčiau man apie tai pranešti.

a) "gryniausi" lenkų kilmės vardai

Šitų vardų nėra kitose slavų kalbose, todėl galima juos laikyti "gryniausiais" lenkiškais vardais. Kai kurių vardų reikšmė galima lengvai atspėti mokant šiuolaikinę lenkų kalbą. Vieną ar kitą iš žemiau minėtų vardų perėmė ir lietuviai.

Vyriški vardai Mažybinė forma Moteriški vardai Mažybinė forma Paaiškinimas Lietuviškas atitikmuo
    Marzena Marzenka nuo marzenie - svajonė  
    Wanda Wandzia iš legendos apie karalaitę Vandą, kuri nenorėjo tekėti už vokiečių karaliaus Vanda
Bogumił Bodzio Bogumiła Bodzia Bogu miły - mielas Dievui  
Bogusław Bodzio Bogusława Bodzia sławiący Boga - šlovinantis Dievą Boguslavas, Boguslava
Lech (Leszek) Leszek     nuo 'Lach' - lenkas, taip pat iš legendos apie tris slavų brolius (Lechą, Čechą ir Rusą)  
Mieczysław Mietek Mieczysława   sławny mieczem - žinomas dėl kardo Mečislovas, Mečislova, Mečislava
Mieszko       pirmo Lenkijos kunigaikščio vardas  
Sławomir Sławek Sławomira Sławka sławny pokojowością ("mirem") - taikingas Slavomiras, Slavomira
Wiesław Wiesiek Wiesława
(Wisława)
Wiesia sławny wiedzą - daug žinantis Veslovas, Veslava, Veslavas
Zbigniew Zbyszek Zbigniewa     Zbignevas
Zdzisław Zdzisiek, Zdzisio Zdzisława Zdzisia   Zdislovas
Ziemowit
(Siemowit)
      iš legendos apie Siemowitą - Piastų karalių  

b) kiti slavų kilmės vardai

Šituos vardus rasime ir kitų slavų, ypač kaimyninių tautų (čekų, slovakų, baltarusių, ukrainiečių, rusų) kalbose.

Vyriški vardai Mažybinė forma Moteriški vardai Mažybinė forma Paaiškinimas Lietuviškas atitikmuo
    Olga     Olga
Bogdan
(Bohdan)
      Oddany Bogu - atsidavęs Dievui Bogdanas
Bolesław Bolek Bolesława Bolka sławny bólem (męką) - daug iškentęs Boleslovas, Boleslava
Czesław Czesiek Czesława Czesia sławny uczciwością (rus. "čest')
sąžiningas
Česlovas, Česlova
Igor         Igoras, Igoris
Jarosław Jarek Jarosława   sławny odwagą ("jarością") - pasižymintis drąsa Jaroslavas
Kazimierz Kazik Kazimiera Kazia kazic ir mir (griauti ir pasaulis) - griaunantis pasaulį Kazimieras, Kazys, Kazimiera
Mirosław Mirek Mirosława Mirka sławny pokojowością ("mirem") - taikingas Miroslavas
Przemysław Przemek     sławny mądrością ("przemysłem") - išmaningas  
Stanisław Staszek Stanisława Stasia ten, który się stanie sławny - tapsiantis žymiu Stanislovas, Stanislava (Stanislova),
Stasys, Stasė
Wacław Wacek Wacława Wacia   Vaclavas, Vaclovas, Vaclava
Waldemar Waldek Waldemara     Valdemaras, Valdas
Wasyl         Vasilis
Władysław Władek Władysława Władzia władczy - valdingas Vladislovas, Vladislova, Vladislava
Włodzimierz Włodek       Vladimiras
Wojciech Wojtek     znajdujący ucieszenie w wojnie - atradęs paguodą kare Vaitiekus

c) lietuvių kilmės vardai

Tokių vardų lenkų kalboje yra labai nedaug, bet mūsų žodyne negalima jų nutylėti. :-)

Vyriški vardai Mažybinė forma Moteriški vardai Mažybinė forma Lietuviškas atitikmuo
    Aldona Aldonka Aldona
    Biruta Birutka Birutė
    Danuta Danka Danutė
    Grażyna Grażynka Gražina
Olgierd   Olgierda   Algirdas, Algirda
Witold Witek     Vytautas, Vitoldas

Verta pridurti, kad vardas Gražina yra gana paplitęs Lenkijoje, labiau negu tarp lietuvių. Taip atsitiko A. Mickevičiaus kūrinio "Gražina" dėka. Danutės vardas nėra grynai lietuviškas, nes jis bus kilęs iš Vakaruose paplitusio vardo Dana, su lietuviška mažybine priesaga -ut. Tačiau lenkai Danutos vardą greičiausiai perėmė iš lietuvių.

d) germanų kilmės vardai

Kadangi vokiečiai visada buvo lenkų kaimynai, nestebina, kad ir daug vokiečių kilmės vardų atsirado lenkų kalboje. Vokiški vardai labiausiai išpopuliarėjo tuose regionuose, kurie ankščiau priklausė Vokietijai, ypač Silezijoje. Grynai skandinaviškos kilmės vardų lenkų kalboje yra mažai - aš pažįstu tik vieną.

Vyriški vardai Mažybinė forma Moteriški vardai Mažybinė forma Pirmutinė forma ir vertimas Lietuviškas atitikmuo
    Agata Agatka Agathe Agota, Agotė
    Barbara Basia Barbara Barbora
    Dagmara Dagmarka Dagmara Dagmara
    Gertruda Trudzia Gertraude (vok.) Gertrūda
    Ilona Ilonka Ilona Ilona
    Jadwiga Jadzia Hedwig Jadvyga
    Renata Renia Renate Renata
    Zuzanna Zuza Susanne Zuzana, Zosė
Edmund Edek     Edmond Edmondas, Edmundas
Ernest       Ernst (vok. rimtas) Ernestas
Gustaw Gucio     Gustav Gustavas
Hanys (tarm.)       Hans  
Henryk Heniek Henryka Henia Heinrich (vok.) Henrikas, Henrika
Kamil   Kamila   Kamille (vok. ramunė) Ramunė, Kamilė
Ludwik Ludek    Ludwig (vok.) Liudvikas
Marcin       Martin Martynas, Marčius
Roman Romek     Roman Romanas, Romas
Zygmunt Zyga     Sigismond Žygimantas, Zigmuntas

e) kiti iš kaimyninių kalbų kilę vardai

Iš kitų kaimyninių kalbų lenkai perėmė Bohdaną (Bohdan) - tikriausiai iš ukrainiečių kalbos, o Kingą (Kinga) - iš vengrų kalbos.

f) tarptautiniai vardai

Šiuos vardus randame daugelyje kalbų - jie yra dažniausiai kilę iš Šventojo Rašto arba Senosios Graikijos ar Romos. Kai kurie iš jų gali būti labai populiarūs, kiti mažiau. Būna ir tokių, kurie taip stipriai įsitvirtino lenkų kalboje, kad daug kas klaidingai galvoja, kad tai - gryniausi lenkų vardai. Visus minėtus vardus galima lengvai "išversti" į kitas kalbas.
Vyriški vardai Mažybinė forma Moteriški vardai Mažybinė forma Lietuviškas atitikmuo
    Agnieszka Aga
(tarm.: Jagna)
Agnietė, Agnė, Agnieška
    Alicja Ala Alicija
    Anna
(Hanna)
(Anita)
Ania
(Hania)
(Anitka)
Ona (Onutė, Onytė)
    Beata Beatka Beata
    Dorota Dorotka Dorota, Dorotėja
    Elżbieta Ela Elžbieta
    Ewa Ewka, Ewcia Ieva
    Ewelina   Evelina
    Halina
(Alina)
  Alina, Halina
    Helena Hela Elena, Elytė
    Irena Irka Irena (Irina)
    Iwona Iwonka Ivona
    Izabela Iza Izabelė
    Joanna Asia Joana, Janina
    Jolanta Jola Jolanta
    Justyna   Justina
    Karina   Karina
    Katarzyna Kasia Kotryna, Katarina
    Krystyna Krysia Kristina
    Maja   plg. latv. Maija
    Małgorzata Gosia Margarita
    Mariola   Marijolė
    Marta Marcia Morta, Marta
    Monika   Monika
    Natalia Natalka Natalija
    Teresa   Teresė, Teresa
    Urszula Ula Uršulė
(Ula)
    Weronika Wera Veronika
    Wioletta
(Violetta,
Wioleta)
Wiola
(Viola)
Violeta
    Zyta   Zita
    Żaneta   Žaneta, Žana
Adam Adaś     Adomas
Aleksander Olek Aleksandra Ola Aleksandras, Aleksandra
Andrzej Andrzejek
(tarm. Jędrek)
    Andrius, Andriejus
Antoni Antoś     Antanas
Artur       Artūras
Bartłomiej Bartek     Bartolomėjus
Bonifacy Boniek     Bonifacas
Cyprian       Kiprijonas
Dariusz Darek Daria   Darius, Darija
Dawid       Dovydas
Dionizy       Dionizas
Dominik   Dominika   Dominikas, Dominykas, Domininkas, Dominika
Edward Edek Edwarda   Eduardas, Eduarda, Edvardas
Eugeniusz Gieniek Eugenia Gienia Eugenijus, Eugenija
Feliks Felek     Feliksas
Franciszek Franek     Pranas (Pranciškus)
Gabriel Gabryś Gabriela Gabrysia Gabrielis, Gabrielė
Grzegorz Grześ, Grzesiek     Grigorijus, Grigalius
Ignacy       Ignotas, Ignas
Jakub Kuba     Jokūbas
Jacek        
Jan Janek, Jaś Janina
(Jana)
Janka Jonas
Janusz       Jonas
Jerzy Jurek     Jurgis
Józef Józek Józefa
(Józefina)
  Juozas, Juozapas, Juozapota
Juliusz
(Julian)
Julek Julia
(Julita)
(Juliana)
Jula
(Julitka)
Julijus, Julius, Julija
Karol   Karolina   Karolis / Karolina
Korneliusz   Kornelia   Kornelijus / Kornelija
Krystian       Kristijonas
Krzysztof Krzyś, Krzysiek     Kristupas
Leon       Leonas, Leonardas
Łucjan Łucek Łucja
(Lucyna)
  Lucija
Łukasz       Lukas
Maciej Maciek     Matas (Motiejus)
Marek       Morkus, Marekas
Mariusz Maniek Maria
(Maryla)
Marysia

Marius, Marijus, Marija, (Marytė, Marilė)
Marian Maniek Marianna Mania Marijonas, Marijona, Mariana (nuo: Marija-Ona)
Mateusz       Matas (Motiejus)
Michał Michaś     Mykolas, Mikas
Mikołaj Mikuś     Mikalojus
Patryk   Patrycja   Patrikas, Patricija
Pankracy       Pankracas
Paweł       Povilas, Paulius
Piotr Piotrek     Petras
Rafał       Rapolas
Robert       Robertas
Ryszard Rysiek, Rysio     Ričardas
Stefan Stefek     Steponas, Stefanas
Sylwester Sylwek Sylwia   Silvestras, Silvija
Szymon Szymek     Simonas
Tomasz Tomek     Tomas
Wiktor   Wiktoria   Viktoras, Viktorija
Wincenty       Vincentas (Vincas)