Skaitvardžiai

Pagrindiniai skaitvardžiai

Pagrindinius lenkų kalbos skaitvardžius galima rasti lenkiškų pasikalbėjimų puslapyje arba šito puslapio pabaigoje. Deja, vėl be linksniavimo neapsieisime. Lietuvių kalboje visa tai atrodo - drįsčiau teigti - sudėtingiau: nors skaičiuojame vienas, du, trys, keturi, penki, sakome vis tiek neturiu dviejų senelių, gyvenu čia trejis metus, pirksiu keturias bandeles, duokite penkis litus... Bet grįžkime prie lenkų kalbos:
 • skaitvardis jeden / jedna (vienas / viena) „elgiasi“ kaip įprastas būdvardis su tuo skirtumu, kad vyriškosios giminės vardininkas bei galininkas („gyvųjų“ daiktavardžių atveju) visai neturi galūnės.
 • skaitvardžiai nuo pięć (penki) iki czterysta (keturi šimtai) įnagininko linksnyje visada turi galūnę -oma, o visuose kituose linksniuose -u, pvz. pięć (penki) - pięcioma - pięciu, jedenaście (vienuolika) - jedenastoma - jedenastu, trzydzieści (trisdešimt) - trzydziestoma - trzydziestu, pięćdziesiąt (penkiasdešimt) - pięćdziesięcioma - pięćdziesięciu, sto (šimtas) - stoma - stu, trzysta (trys šimtai) - trzystoma - trzystu.
 • kaip matote žemiau prisegtoje lentelėje, skaitvardžių nuo jedenaście (11) iki czterdzieści (40) „pirmos dalies“ paskutiniai priebalsiai prarado savo minkštumą (t.y. sakome pvz. piętnaście, dziewietnaście), o nuo pięćdziesiąt (50) iki dziewięćdziesiąt (90) jie suminkštinami.
 • skaitvardžių siedem (septyni) ir osiem (aštuoni) linksniuotėje išnyksta paskutinis balsis e, t.y. siedmiu, siedmioma, ośmiu, ośmioma.
 • skaitvardžiuose dwanaście (dvylika), dwadzieścia (dvidešimt) ir dwieście (du šimtai) pirmas balsis a ar ie visose kitose formose virsta u, t.y. dwunastu, dwudziestu, dwustu.
 • skaitvardžiai nuo pięćset (500) iki dziewięćset (900) visose kitose formose (negu vardininkas ir galininkas) atrodo šitaip: pięciuset, dziewięciuset itt.
 • skaitvardžiai tysiąc (tūkstantis), milion, miliard itt. linksniuojami kaip įprasti taisyklingi daiktavardžiai. Verta tik įsidemėti skaitvardžio tysiąc daugiskaitos kilmininką: tysięcy.
 • panašiai, kaip lietuvių kalboje, visada linksniuojame visus skaičiaus dalis, pvz. sto trzydzieści pięć, stu trzydziestu pięciu (135) itt.
 • skaitvardžiai dwa (du), trzy (trys), cztery (keturi) ir oba (abu) linksniuojami pagal šitą schemą:
  dwa (du) trzy (trys) cztery (keturi) oba (abu)
V. dwaj (1)
dwa (2)
dwie (3)
trzej (1)
trzy (2, 3)
czterej (1)
cztery (2, 3)
obaj (1)
oba (2)
obie (3)
K. dwóch trzech czterech obu
N. dwóm trzem czterem obóm
G. dwóch (1)
dwa (2)
dwie (3)
trzech (1)
trzy (2, 3)
czterech (1)
cztery (2, 3)
obo (1)
oba (2)
obie (3)
Į. dwoma (1, 2)
dwiema (3)
trzema czterema oboma (1, 2)
obiema (3)
Viet. dwóch trzech czterech obu

PASTABOS - SKAIČIŲ PAAIŠKINIMAI:

(1) vyriškojo asmens kategorijos daiktavardžiai

(2) kiti vyriškosios ir niekatrosios giminės daiktavardžiai

(3) moteriškosios giminės daiktavardžiai

 • jeigu daiktavardis priklauso vyriškojo asmens kategorijai, tuomet kilmininko forma gali atstoti vardininką: pvz. dwaj panowie, bet ir dwóch panów (du ponai).

Ar atsimenate, kad sakome vienas litas, du litai, devyni litai, bet dešimt litų ir penkiolika litų? Panašiai yra lenkų kalboje. Pagrindiniai skaitvardžiai lenkų kalboje jungiasi su:

 • daugiskaitos vardininku - skaitvardžių 2, 3 ir 4 bei kitų skaitvardžių atveju, kurių paskutinis skaičius yra 2, 3 ar 4 ir kurių priešpaskutinis skaičius nėra 1, pvz. dwa metry (du metrai), trzy metry (trys metrai), dwadzieścia cztery metry (dvidešimt keturi metrai) itt.
 • daugiskaitos kilmininku - visų kitų skaičių atveju, pvz. pięć metrów (penki metrai), dwanaście metrów (dvylika metrų), pięćdziesiąt jeden metrów (penkiasdešimt vienas metras).
 • su vienaskaitos vardininku jungiasi tik skaitvardis jeden (vienas), pvz. jeden metr (vienas metras).

Šios taisyklės yra taikomos tik tada, jei skaitvardis yra vardininko formoje. Kitais atvejais daiktavardis priima jį apibūdinančio skaitvardžio linksnį, t.y. kupiłem dwa litry, ale już nie mam dwóch litrów (pirkau du litrus, bet jau nebeturiu dviejų litrų).


Kuopiniai skaitvardžiai

Ar prisimenate, kad privaloma sakyti vieneri, dveji, treji metai, o ne vieni, du, trys metai? Tai - kuopiniai skaitvardžiai, kuriuos turime ir lenkų kalboje. Juos vartojame šiais atvejais:

 • įvairios lyties žmonių grupei apibrėžti (pvz. dwoje dzieci - du vaikai, pięcioro ludzi - penki žmonės
 • jaunų gyvulių grupei apibrėžti (pvz. troje cieląt - trys veršiai)
 • daiktavardžių grupei, neturinčių vienaskaitos formos, apibrėžti (pvz. troje wrót - treji vartai)

Atskiri kuopiniai skaitvardžiai yra pateikti lentelėje žemiau. Jie linksniuojami kaip niekatrosios giminės daiktavardžiai su tuo skirtumu, kad kilmininko galūnė yra -ga, pvz. dwoje (dveji) - dwojga (dvejų) - dwojgu (dvejiems) ir t.t.


Kelintiniai skaitvardžiai

Kelintiniai skaitvardžiai (pirmas, antras, trečias) yra linksniuojami kaip būdvardžiai. Sudėtiniuose skaičiuose linksniuojami du paskutinės jų dalys, pvz. sześćdziesiąty ósmy (šešiasdešimt aštuntas) - sześćdziesiątego ósmego (šešiasdešimt aštunto), bet rok tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty ósmy (1968-eji m.).

O štai pagrindinių, kuopinių ir kelintinių skaitvardžių sąrašas:

Skaičius Pagrindinis skaitv. Kuopinis skaitv. Kelintinis skaitv.
1 jeden / jedna - pierwszy
2 dwa / dwaj / dwie dwoje drugi
3 trzy / trzej troje trzeci
4 cztery / czterej czworo czwarty
5 pięć pięcioro piąty
6 sześć sześcioro szósty
7 siedem siedmioro siódmy
8 osiem ośmioro ósmy
9 dziewięć dziewięcioro dziewiąty
10 dziesięć dziesięcioro dziesiąty
11 jedenaście jedenaścioro jedenasty
12 dwanaście dwanaścioro dwunasty
13 trzynaście trzynaścioro trzynasty
14 czternaście czternaścioro czternasty
15 piętnaście piętnaścioro piętnasty
16 szesnaście szesnaścioro szesnasty
17 siedemnaście siedemnaścioro siedemnasty
18 osiemnaście osiemnaścioro osiemnasty
19 dziewiętnaście dziewiętnaścioro dziewiętnasty
20 dwadzieścia dwadzieścioro dwudziesty
21 dwadzieścia jeden dwadzieścia jeden dwudziesty pierwszy
30 trzydzieści trzydzieścioro trzydziesty
40 czterdzieści czterdzieścioro czterdziesty
50 pięćdziesiąt pięćdziesięcioro pięćdziesiąty
60 sześćdziesiąt sześćdziesięcioro sześćdziesiąty
70 siedemdziesiąt siedemdziesięcioro siedemdziesiąty
80 osiemdziesiąt osiemdziesięcioro osiemdziesiąty
90 dziewięćdziesiąt dziewięćdziesięcioro dziewięćdziesiąty
100 sto Žr. pagrindinius skaitvardžius! setny
200 dwieście dwusetny
300 trzysta trzysetny
400 czterysta czterysetny
500 pięćset pięćsetny
600 sześćset sześćsetny
700 siedemset siedemsetny
800 osiemset osiemsetny
900 dziewięćset dziewięćsetny
1000 tysiąc tysięczny
2000 dwa tysiące tysięczny pierwszy