Niniejszy słownik doczekał się ponownego jubileuszu - zarówno w sensie czasowym (niedawno skończył on 10 lat), lecz także w sensie liczby zawartych w nim słów. Początkowo posiadał on, jeśli mnie pamięć nie myli, ok. 11 tysięcy słów, a teraz - grubo ponad trzy razy więcej, a konkretnie ponad 38 tysięcy. Czasami rósł on bardziej, czasami mniej dynamicznie, jednak cały czas starałem się go aktualizować regularnie, przynajmniej raz na dwa miesiące. Oczywiście aktualizacje te nie byłyby bez pomocy rzeszy dobrych ludzi, których spotykałem na swojej drodze - mam tu na myśli nie tylko tych, którzy wykonali olbrzymią pracę poprzez korektę części gramatycznej i tekstów litewskojęzycznych, lecz również tych wszystkich użytkowników słownika, którzy mi donosili o wszelkich zauważonych błędach i brakach. Za to im jeszcze raz dziękuję.

Jak to jednak jest, że wielu z Was nie może się tu doszukać potrzebnych słów? Po pierwsze - słownik ma tylko 38 tysięcy słów i nie można od niego oczekiwać zbyt wiele. Na próżno w nim szukać terminów specjalistycznych, w szczególności z tych dziedzin, o których autor nie ma zielonego pojęcia. Po drugie, nawet może się zdarzyć, że w słowniku nie znajdziecie nawet niektórych podstawowych pojęć - tak jest, ja sam cały czas spostrzegam kolejne braki. Stąd też nie traci aktualności mój apel z prośbą o donoszenie mi o wszelkich zauważonych błędach i brakach. Za wszelkie uwagi jestem niezmiernie wdzięczny.

Czasami jednak ryzyko niepowodzenia poszukiwania możemy sami zmniejszyć. Oto parę rad:

 • Może to banał, ale muszę go powtórzyć: język łotewski różni się dość znacznie od litewskiego. Dlatego też jeśli chcesz przetłumaczyć coś z języka łotewskiego, to nie jest to właściwy adres! To samo dotyczy języka rosyjskiego, który z litewskim naprawdę nie jest spokrewniony!

 • Pamiętaj o ortografii. Fonetyczne wpisanie słowa według reguł polskich (np. SZWENTAS zamiast ŠVENTAS lub SVENTAS) nic nie da!

 • Zarówno język polski, jak i litewski są językami fleksyjnymi. Oznacza to, że słowa występują w różnych formach, z różnymi końcówkami. Słownik rozpoznaje jednak tylko formy podstawowe. Dlatego też jeżeli się wpisze np. polskie słowo "bogatej" (np. spadek po bogatej ciotce), to nie należy się spodziewać sukcesów. Słownik zna tylko formę podstawową rodzaju męskiego "bogaty". Podobnie jest ze słowami litewskimi - zamiast np. "turtingos" (bogatej) należy wpisać "turtingas" (bogaty). Jeżeli nie znasz formy podstawowej danego słowa, spróbuj wpisać jego początek, np. bogat lub boga, a po litewsku turting lub nawet turt. Słownik wynajdzie wszystkie słowa rozpoczynające się w ten sposób. Swoją drogą warto jest jednak choć trochę zaznajomić się z gramatyką języka litewskiego, aby samemu móc odgadnąć formę podstawową niezrozumiałego słowa.

  UWAGA! Nie należy stosować "gwiazdki" przy podawaniu pierwszych liter szukanego terminu. Wpisanie bogat* z góry skazane jest na niepowodzenie.

 • Słownik nie posiada imiesłowów (np. einantis - idący). Dlatego najlepiej byłoby znać formę podstawową (bezokolicznik) czasownika (w tym przypadku eiti - iść). Więcej na ten temat można przeczytać w dziale gramatyki. W przypadku problemów można na chybił trafił obcinać poszczególne litery z końca szukanego słowa.

 • Słownik generalnie nie zawiera przysłówków, jeżeli istnieje przymiotnik o adekwatnym znaczeniu. Lepiej więc nie szukać słowa pięknie (gražiai), lecz piękny (gražus). Przysłówki tego typu w języku litewskim posiadają zwykle końcówkę -ai lub -iai - wystarczy ją "obciąć", a efekt powinien być.

 • Słownik nie zawiera również żeńskich form rzeczowników oznaczających zawody lub mieszkańców miast, regionów, państw i kontynentów. Owe żeńskie formy w języku litewskim mają przyrostek lub -a, np. mokytojas (nauczyciel) - mokytoja (nauczycielka), lietuvis (Litwin) - lietuvė (Litwinka). Po obcięciu przyrostka lub -a wyszukiwarka nie powinna mieć problemów ze znalezieniem tłumaczenia.

 • Słówka polskie i litewskie mogą posiadać inne przedrostki i przyrostki. Wiemy, że konduktorzy w pociągu mogą poprosić nie tylko bilety, ale również bileciki do kontroli. Podobnie jest z czasownikami - można nie tylko coś łamać, ale i złamać, przełamać, wyłamać, a nawet można się włamać do cudzego domu. Aby zwiększyć szansę na znalezienie znaczenia poszukiwanego słowa, można je wpisać bez owych "dodatków". Wiadomo, że w ten sposób zmienia się nieco jego znaczenie, ale dla pocieszenia dodam, że znaczenia polskich i litewskich przedrostków i przyrostków często są zbieżne. Oto mała ściąga:

  Przedrostek / przyrostek Tłumaczenie polskie Przykład i tłumaczenie Słowo podstawowe i tłumaczenie
  Przyrostki zdrobnieniowe - dodawane do rzeczowników i przymiotników
  -elis, -ėlis, -elė, -ėlė,
  -iukas, -ytis, -ytė,
  -utis, -utė
  przyrostki zdrobnieniowe tėvelis - tatuś
  pilnutėlis - pełniusieńki
  lentelė - tabelka, tabliczka
  motinėlė - mamusia
  berniukas - chłopczyk
  mažytis - malutki
  mažytė - malutka
  vaikutis - dzieciątko
  eglutė - choinka
  tėvas - ojciec
  pilnas - pełny
  lenta - tablica, deska
  motina - matka
  bernas - chłopak
  mažas - mały
  vaikas - dziecko
  eglė - świerk
  Przyrostki czasownikowe
  -ėti wyraża sposób oddziaływania
  zwrotnego (czasownik)
  mažėti - maleć
  intensyvėti - nasilać się
  mažas - mały
  intensyvus - intensywny
  -elėti zdrobnienie czasownika šoktelėti - lekko podskoczyć šokti - skakać
  -inėti, -ioti wskazuje na czynność powtarzalną važinėti - jeździć
  vežioti - wozić
  važiuoti - jechać
  vežti - wieźć
  -inti wyraża sposób oddziaływania
  na inny obiekt / osobę
  (czasownik)
  mažinti - zmniejszać
  intensyvinti - intensyfikować, nasilać
  mažas - mały
  intensyvus - intensywny
  -uoti, -auti -ować (utworzenie czasownika) rezervuoti - rezerwować
  karaliauti - królować
  rezervas - rezerwa
  karalius - król
  Przyrostki rzeczownikowe
  -esys rzeczownik odczasownikowy elgesys - zachowanie elgtis - zachowywać się
  -ėjas -arz, -acz, -iel, -awca (wykonawca czynności) davėjas - dawca duoti - dać
  -ietis -anin (rzeczownik określający przynależność
  geograficzną lub organizacyjną)
  vilnietis - wilnianin
  varšuvietis - warszawiak
  Vilnius - Wilno
  Varšuva - Warszawa
  -imas
  -jimas
  -ymas
  -avimas
  rzeczownik odczasownikowy gėrimas - picie
  kartojimas - powtarzanie
  skaitymas - czytanie
  važiavimas - jazda (jechanie)
  nuogąstavimas - obawa
  gerti - pić
  kartoti - powtarzać
  skaityti - czytać
  važiuoti - jechać
  nuogąstauti - obawiać się
  -ybė -ość (rzeczownik abstrakcyjny) lygybė - równość
  narsybė - odwaga
  lygus - równy
  narsus - odważny
  -ykla -alnia (miejsce) valgykla - jadalnia valgyti - jeść
  -yklė, -iklis -acz, -nik (narzędzie) rodyklė - wskaźnik
  variklis - silnik
  rodyti - pokazywać
  varyti - pędzić
  -ynas -isko (zbiorowość) žodynas - słownik
  beržynas - brzozowisko
  žodis - słowo
  beržas - brzoza
  -ininkas -arz, -acz, -iel (wykonawca czynności) geležinkelininkas - kolejarz
  teisininkas - prawnik
  geležinkelis - kolej
  teisė - prawo
  -ystė -ość, -owstwo (rzeczownik abstrakcyjny) draugystė - przyjaźń
  narystė - członkowstwo
  draugas - przyjaciel
  narys - członek
  -tojas -arz, -acz, -iel (wykonawca czynności) mokytojas - nauczyciel
  vairuotojas - kierowca
  mokyti - uczyć
  vairuoti - kierować (pojazdem)
  vairas - kierownica
  -tuvas -acz, -nik (narzędzie) skaitytuvas - czytnik, skaner skaityti - czytać
  -uma, -umas -ość (rzeczownik odprzymiotnikowy) sotumas - sytość
  šiluma - ciepło
  sotus - syty
  šiltas - ciepły
  -uolis, - ulis -ak, acz, -as (posiadacz cechy) narsuolis - śmiałek
  stipruolis - siłacz
  storulis - grubas
  narsus - odważny
  stiprus - silny
  storas - gruby
  Przyrostki przymiotnikowe
  -ėtas -ysty, -isty smėlėtas - piaszczysty
  žvaigždėtas - gwieździsty
  smėlis - piasek
  žvaigždė - gwiazda
  -inis -owy valstybinis - państwowy
  akademinis - akademicki
  valstybė - państwo
  akademija - akademia
  -ingas wyraża cechę skolingas - dłużny
  madingas - modny
  skola - dług
  mada - moda
  -iškas -iczny magiškas - magiczny
  draugiškas - przyjacielski
  magija - magia
  draugas - przyjaciel
  -okas -aty, -awy (wyraża cechę w "przybliżeniu") kvailokas - głupkowaty, głupawy
  baltokas - białawy
  kvailas - głupi
  baltas - biały
  -tinas wyraża możliwość lub konieczność priimtinas - do przyjęcia
  būtinas - konieczny
  priimti - przyjąć
  imti - brać
  būti - być
  Przedrostki
  ant- na- (zwykle dot. rzeczowników) antkainis - narzut kaina - cena
  ap- o-, ob- aprašyti - opisać rašyti - pisać
  apy-, api- o-, ob-, -awy apiplaukti - opłynąć
  apykaklė - kołnierz
  apygeltonis - żółtawy
  plaukti - pływać
  kaklas - szyja
  geltonas - żółty
  at-, ati- od-, przy-, nad- ateiti - przyjść (nadejść)
  atiduoti - oddać
  eiti - iść
  duoti - dawać
  be- 1) bez-
  2) przedrostek bez znaczenia
  w formach twierdzących
  3) w formach przeczących
  oznacza już nie
  1) benaudis - bezużyteczny
  2) bebūti - być
  (np. kas bebūtų - co by nie było)
  3) nebelaukti - już nie czekać
  nauda - użytek
  būti - być
  laukti - czekać
  bendra- współ- bendrasavininkis - współwłaściciel savininkas - właściciel
  savas - swój
  į- w-, we- įeiti - wejść, wchodzić eiti - iść, chodzić
  iš-wy-, z-, od- išeiti - wyjść, wychodzić, odejść, odchodzić eiti - iść, chodzić
  ne-, nebe- nie-, już nie negeras - niedobry
  nelaukti - nie czekać
  nebelaukti - już nie czekać
  geras - dobry
  laukti - czekać
  nuo- od- (zwykle dot. rzeczowników) nuotolis - odległość toli - daleko
  nu- od-, z-, s-, u-
  wyrażenie trybu dokonanego
  nutrinti - zetrzeć
  nueiti - pójść, odejść
  numušti - zbić
  trinti - trzeć
  eiti - iść
  mušti - bić
  pa- po-, pod-
  wyrażenie trybu dokonanego
  paieškoti - poszukać
  padirbti - popracować / podrobić
  pakelti - podnieść
  ieškoti - szukać
  padirbti - pracować
  kelti - podnosić
  par- przy- (najczęściej wyraża powrót) pareiti - przyjść (do domu), wrócić eiti - iść
  per- prze- permokėti - przepłacać mokėti - płacić
  po- różne znaczenia
  (zwykle dot. rzeczowników)
  polėkis - lot
  poelgis - uczynek
  posakis - powiedzenie
  lekti - lecieć
  elgtis - zachowywać się
  sakyti - mówić
  pra- prze- pralaukti - przeczekać laukti - czekać
  pri- do-, przy-, na-, u- primokėti - dopłacić
  pririnkti - nazbierać, uzbierać
  priimti - przyjąć
  mokėti - płacić
  rinkti - zbierać
  imti - brać
  prie- przy-, przed-
  (zwykle dot. rzeczowników)
  priemiestis - przedmieście miestas - miasto
  prieš- przeciw-, przed- priešgaisrinis - przeciwpożarowy
  priešpaskutinis - przedostatni
  gaisras - pożar
  paskutinis - ostatni
  pro- prze-, pra-
  (zwykle dot. rzeczowników)
  protėkis - przeciek
  prosenelis - pradziadek
  tekėti - ciec
  senelis - dziadek
  pus- pół- pusgyvis - półżywy gyvas - żywy
  są-, san-, sam-, suo- z-, s-, współ-
  (zwykle dot. rzeczowników)
  sąrašas - spis
  sandrauga - wspólnota
  sambūvis - współistnienie
  rašyti - pisać
  draugas - przyjaciel
  būti - być
  su- z-, s-, wz-, za-
  wyraża tryb dokonany
  sumokėti - zapłacić, spłacić
  sujungti - złączyć
  mokėti - płacić
  jungti - łączyć
  tarp- między- tarptautinis - międzynarodowy tautinis - narodowy
  tauta - naród
  te-, tebe- 1) wyraża ciągłość czynności
  2) wyraża tryb rozkazujący
  1) testovėti - (jeszcze) stać
  tebelaukti - (jeszcze) czekać
  2) tegyvuoja - niech żyje
  stovėti - stać
  laukti - czekać
  gyvuoti - żyć
  už- za- uždirbti - zapracować, zarobić dirbti - pracować
  virš- nad-, ponad- viršvalandžiai - nadgodziny valanda - godzina
  -si- się (forma zwrotna)
  występuje tylko po innych przedrostkach
  nusiprausti - umyć się
  nesiprausti - nie myć się
  užsisakyti - zamówić (sobie)
  nuprausti - umyć
  prausti(s) - myć (się)
  užsakyti - zamówić
  sakyti - mówić

Oczywiście podane znaczenia przedrostków i przyrostków nie mają zastosowania w każdym przypadku. Czasami przedrostek może całkowicie zmienić znaczenie słowa, np. statyti - budować, stawiać, ale nustatyti - ustalać, ustalić; traukti - ciągnąć, ale nutraukti - przerwać. Podobnie jest zresztą w języku polskim: stać - przestać (w znaczeniu przerwać), pisać - popisać się itp.

W tabeli nie zostały wymienione przedrostki "międzynarodowe", których znaczenie powinno być jasne, np. antifašistas - antyfaszysta (fašistas - faszysta), amoralus - amoralny (moralus - moralny).

Reasumując, istnieje generalna zasada: jeżeli nie udaje się znaleźć danego słowa, warto wówczas obciąć na końcu parę liter, a na jego początku przedrostek, o ile takowy występuje. Dotyczy to zarówno słów litewskich, jak i polskich.

A jeśli rzeczywiście nie udaje się nic znaleźć - wówczas bardzo proszę o zawiadomienie mnie o tym. Postaram się jak najszybciej przetłumaczyć poszukiwane słowa oraz wpisać je do słownika.