Słownik polsko-litewski i litewsko-polski w Internecie? A na co to komu - mógłby się ktoś zapytać? A jednak znam parę ludzi, którzy bezowocnie szukali czegoś takiego w Internecie. Zresztą nawet dobrych wydań książkowych nie ma na rynku zbyt wiele. A w końcu jesteśmy sąsiadami!

Niniejszy słownik był tworzony przez ostatnie 10 lat i zawiera ponad 38 000 par słów. Jest to przede wszystkim słownictwo ogólne, ale są też zawarte niektóre terminy z dziedziny medycyny, sportu, mechaniki samochodowej, ekonomii, językoznawstwa, historii obu krajów i narodów oraz najpopularniejsze wulgaryzmy. Ponadto słownik zawiera nazwy kontynentów, państw, rzek, niektórych stolic, a także innych miast w Polsce, na Litwie i na świecie (o ile nazwy te różnią się znacząco w obu językach). Dla rzeczowników określających osoby (np. zawody) podana jest z reguły jedynie forma męska.

Przy każdym słowie zawarte jest krótkie objaśnienie gramatyczne, a czasami również jego kontekst użycia lub rekcja (cyfry oznaczają tu przypadek). W litewskich słowach zawsze zaznaczony jest akcent (akcentowana sylaba jest podkreślona), w polskich tylko wtedy, kiedy różni się on od reguły. Skróty używane w objaśnieniach gramatycznych są następujące:

adj przymiotnik
adv przysłówek
conj łącznik
f rodzaj żeński (rzeczownik)
fpl r. żeński, l. mnoga (rzeczownik)
int wykrzyknik
m rodzaj męski (rzeczownik)
mpl r. męski, l. mnoga (rzeczownik)
n rodzaj nijaki(rzeczownik)
npl r. nijaki, l. mnoga (rzeczownik)
num liczebnik
pa imiesłów czynny
part partykuła
pl liczba mnoga (rzeczownik)
pp imiesłów bierny
prep przyimek
pron zaimek
v czasownik
vi cz. nieprzechodni
vr cz. zwrotny

Jestem więcej niż pewny, ze słownik ten jest niekompletny i zawiera wiele błędów, dlatego też byłbym wdzięczny za wszelkie spostrzeżenia, uwagi i propozycje ulepszeń. Z góry dziękuję również za wszelkie opinie (pozytywne i negatywne) na temat tej witryny. Kontakt przez formularz lub drogą e-mailową: lietpol@onet.eu.

Na pewno do poprawy jakości słownika przyczyni się Wasza wiedza, entuzjazm i poświęcony czas. Bądźmy szczerzy: również pieniądze są mile widziane (choć kto je ma na zbytku w czasie kryzysu..). Czy zauważyliście, że zniknęły z tej strony reklamy? Spowalniały one jej działanie, więc z nich na razie zrezygnowaliśmy. Jednak za utrzymanie strony nadal trzeba płacić. Większość wydatków płacę z własnej kieszeni - dlatego też proszę o pomoc wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć ten projekt.

Przy tworzeniu niniejszej strony korzystałem z następujących publikacji:

 • Aiškinamasis lietuvių kalbos žodynas, UAB "Gimtinė", Vilnius 2001
 • Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977
 • Bense, G.: Skizze einer Grammatik der litauischen Sprache, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle 1996
 • Bürger, M.; Schnitker, M.: Der Data Becker-Führer: HTML 4, Data Becker, Düsseldorf 2000
 • Butkus, A.: Lietuvių-latvių kalbų vadovas, Lietuviešu-latviešu ceļvedis, A. Butkaus leidykla "Aesti", Kaunas 2002
 • Čekmonienė, I.; Čekmonas, V.: Lietuvių kalba visiems - Litovskij jazyk dlia vsech, UAB "Nacionalinių tyrimų centras", Vilnius 1999
 • DLKŽ: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius 2000
 • Eckert, R.; Bukevičiūtė, E.-J.; Hinze, F.: Die baltischen Sprachen - eine Einführung, Langenscheidt - Verlag Enzyklopädie, Leipzig u.a. 1994
 • Gasperavičiūtė, I.: Tėvynės keliais - Lietuvių kalbos vadovėlis, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996
 • Jodłowski, S.; Taszycki, W.: Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, Wydawnictwo "Zakład Narodowy Ossolińskich", Wrocław 1984
 • Kalėda, A.; Kalėdienė, B.; Niedźwiecka, M.: Lietuvių-lenkų kalbų žodynas, Słownik litewsko-polski, Leidykla "Mokslas", Vilnius 1991
 • Kondratas, B.: Lietuvių kalbos taisyklių sąvadas, UAB "Gimtinė", Vilnius 2001
 • Križinauskas, J.A.: Vokiečių-lietuvių, Lietuvių-vokiečių kalbų žodynas, Deutsch-litauisches, Litauisch-deutsches Wörterbuch, Leidykla TEV, Vilnius 1997
 • Mačienė, V.: Vokiečių-lietuvių kalbų matematinis žodynas, Deutsch-litauisches matematisches Wörterbuch, Leidykla "Žodynas", Vilnius 1994
 • Malakauskas, A.: Mažasis lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas, VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, Šiauliai 2004
 • Markuza-Białostocka, B.; Wójcik, A.: Mini-rozmówki litewskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999
 • Paulauskienė, A.; Tarvydaitė, D.: Žodyno normos ir dabartinė vartosena, Šviesa, Kaunas 1998.
 • Piročkinas, A.: Słownik litewsko-polski i polsko-litewski, Lietuvių-lenkų ir lenkų-lietuvių kalbų žodynas, Ex Libris, Warszawa 2001
 • Świerczyńska, D.; Świerczyński, A: Słownik przysłów w ośmiu językach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998;
  wydanie litewskie autorstwa R. Kašėtienė: Patarlių žodynas - 9 kalbom, Tyto alba, Vilnius 2000
 • Tekorienė, D.: Lithuanian - Basic Grammar and Conversation, Spindulys, Kaunas 1990
 • Vaičiulytė-Romančuk, O.: Gramatyka języka litewskiego z ćwiczeniami, Ex Libris, Warszawa 2006
 • Vaitkevičiūtė, V.: Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas, Wielki słownik polsko-litewski, Myros Martišienės vertėjų biuras, Marijampolė 2003
 • Zabulienė, L.: Trumpas anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbų žodynas, Short English-Lithuanian and Lithuanian-English Dictionary, Vaiga, Kaunas 1998

Bez wątpienia niniejsza strona nie powstałaby bez cennej pomocy wielu osób: Jūratė Blažavičiūtė, Aušra Čiginskaitė, Lech Haydukiewicz, Kazys Linka, Edyta Romanowska-Čepėnienė, Gertautas Sankauskas, Leszek Sobiecki oraz ś.p. Olia Počujeva. Wszystkim serdecznie dziękuję!

Dziękuję Aurimasowi A. za sfinansowanie kosztów utrzymania strony na rok 2011!